درباره ما

درباره مسداک بیشتر بدانیم!


سایتی برای برون سپاری پایان نامه، پروپوزال و پروژه 

مسداک با طراحی پنلی برای هر کاربر این امکان را میدهد تا کارفرما در هر مرحله در جریان تمامی قسمت های پروژه خود باشد.


دانشجویان برای کسب موفقیت در مقاطع تحصیلی و رسیدن به مدارج علمی بالاتر نیازمند متخصصین با تجربه و سامانه ای یکپارچه

هستند تا بتوانند به شکلی حرفه ای پروژه خود را مدیریت کنند.مسداک سامانه مورد نیاز هر دانشجو را طراحی کرده است تا به راحتی مشاور خود را برای انجام پایان نامه انتخاب کند.

بیانیه سلب مسئولیت

در سامانه مسداک بستری برای ارسال پیام بین سفارش دهنده و مشاور فراهم شده است و از ابتدای کار تا انتهای کار که دو طرف از طریق این بستر در تماس با یکدیگر باشند مسئولیت انجام پروژه طبق قرارداد بر عهده مشاور بوده و سامانه مسداک پیگیری پروژه را بر عهده خواهد داشت.

در صورتی که ایمیل شخصی یا شماره تماس مشاور برای سفارش دهنده ارسال شود دیگر سامانه مسداک هیچ گونه مسئولیتی در قبال پروژه نخواهد داشت و دو طرف باید در صورت بروز مشکل احتمالی مساله را بینابین یگدیکر حل نمایید.

مشاوران سامانه مسداک آمادگی مشاوره انجام پروپوزال ارشد ، انجام پروپوزال دکتری ، انجام پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری را دارند.