وبلاگ مسداک

وبلاگ مسداک شامل زیر مجموعه های زیر است.

اخبار شرکت

در این قسمت وبلاگ از اخبار جدید شامل شرایط،راهنمایی ها، قوانین وتخفیف های سامانه مسداک مطلع شوید.

مقالات

در این قسمت وبلاگ با دستور العمل ها و آموزش های مورد نیاز در زمینه پروپوزال، مقاله، پایان نامه و ... آشنا شوید.

کنفرانس ها

در این قسمت وبلاگ با جدیدترین اطلاعات کنفرانس های کشوراز جمله: تاریخ های مهم، محل برگزاری، محور های کنفرانس و ... با خبر شوید.

مجلات

در این قسمت وبلاگ با اطلاعات مجلات معتبر کشور(علمی-پژوهشی) از جمله: اطلاعات تماس با مجله، دوره چاپ، موضوعات تحت پوشش و ... با خبر شوید.