کنفرانس ها

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
09 اردیبهشت 1396

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی رسما به اجرا...

نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
09 اردیبهشت 1396

نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در شهر بجنورد اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به...

پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
07 اردیبهشت 1396

پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی

پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط شرکت پندار اندیش رهپو در شهر شیراز اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه...

دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
07 اردیبهشت 1396

دومین سمینار شیمی کاربردی ایران

دومین سمینار شیمی کاربردی ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۶ تا ۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه زنجان -انجمن شیمی ایران در شهر زنجان اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این...

اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
07 اردیبهشت 1396

اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی

اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این...

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
07 اردیبهشت 1396

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی...

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
07 اردیبهشت 1396

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با...

اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
07 اردیبهشت 1396

اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه...

همایش ملی ملک الشعراء بهار
05 اردیبهشت 1396

همایش ملی ملک الشعراء بهار

همایش ملی ملک الشعراء بهار در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۶ توسط اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی -معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی -انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی...

کنفرانس ملی علوم مهندسی
05 اردیبهشت 1396

کنفرانس ملی علوم مهندسی

کنفرانس ملی علوم مهندسی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۶ توسط شرکت توسعه دانش فرزانگان در شهر تهران اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی رسما به اجرا خواهد رسید،...

همایش ملی علوم انسانی
05 اردیبهشت 1396

همایش ملی علوم انسانی

همایش ملی علوم انسانی در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۶ توسط شرکت توسعه دانش فرزانگان در شهر تهران اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی رسما به اجرا خواهد رسید، کلیه...

نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران
05 اردیبهشت 1396

نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران

نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۶ توسط فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی...