مجلات مرتبط به علوم رفتاری و اجتماعی

فصلنامه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
04 اسفند 1395

فصلنامه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

مجلـه‌ی علمی تخصصی «رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی» به عنـوان یکی از مجـلات علمـی در سال ۱۳۹۴ متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد. هدف این مجـله انعکاس...

فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران
02 اسفند 1395

فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران

پس از انتشار دهمین شماره فصلنامه "دانش پیشگیری و مدیریت بحران " ، این فصلنامه موفق به کسب رتبه علمی - ترویجی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری گردید. به همین جهت از اندیشمندان ،...

فصلنامه تخصصی رشد فناوری
30 بهمن 1395

فصلنامه تخصصی رشد فناوری

فصلنامه تخصصی رشد فناوری در راستای توسعه مفاهیم کسب و کارهای دانش‌بنیان و مدلهای عملیاتی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از سال ۱۳۸۲ تا کنون توسط مرکز رشد فناوری اطلاعات و...

پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل
10 بهمن 1395

پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل

پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل آماده دریافت مقالات اندیشمندان، اساتید دانشگاهی و محققین حوزه روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است. با اخذ مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد...

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
10 بهمن 1395

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

این مجله مقالات تألیفى و پژوهشی در محدوده ی کتابدارى و اطلاع‏ رسانى را که با توجه به نکات زیر تدوین شده باشند منتشر مى‏کند : ۱ - مقاله‏‏ هایى که نظریه‏ ها، راهکارها و روش‏هاى...

دانش و پژوهش در آموزش زبان انگلیسی
10 بهمن 1395

دانش و پژوهش در آموزش زبان انگلیسی

Iranian Journal of Research in English Language Teaching (IJR-ELT) is the open access and official journal of the Department of Foreign Languages. It publishes peer-reviewed...

دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری
10 بهمن 1395

دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری

شرایط ارسال مقاله عبارت است از: - مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی بوده، قبلاً در جایی چاپ نشده باشد. داشتن چکیده فارسی و انگلیسی برای مقاله ضرورت دارد. - هیئت تحریریه پس از...

دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه
10 بهمن 1395

دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه

شرایط ارسال مقاله - مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی بوده، قبلاً در جایی چاپ نشده باشد. داشتن چکیده فارسی و انگلیسی برای مقالات ضرورت دارد. - هیئت تحریریه پس از داوری، پذیرش...

دوفصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی
10 بهمن 1395

دوفصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی

مجله علمی پژوهشی، پژوهش و برنامه ریزی روستایی در دانشگاه فردوسی مشهد به زبان فارسی منتشر می شود. این نشریه از سال ۱۳۹۱ با اخذ مجوز از کارگروه علوم انسانی کمیسیون بررسی نشریات...

دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای
09 بهمن 1395

دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای

دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، توسط دانشگاه فردوسی مشهد به زبان فارسی منتشر می شود. نخستین شماره مجله در پاییز ۱۳۸۲ با عنوان جغرافیا و توسعه ناحیه ای ضمیمه مجله دانشکده...

دوفصلنامه علوم اجتماعی
09 بهمن 1395

دوفصلنامه علوم اجتماعی

دوفصلنامه علوم اجتماعی، توسط دانشگاه فردوسی مشهد به زبان فارسی منتشر می شود. مجله ازسال ۱۳۸۳ آغاز به کارکرد و درتاریخ۱۳۸۸.۳.۲۳ طی نامه شماره پرونده ۳.۱۱.۵۴۳ درنشست کمیسیون...

دوماهنامه جستارهای زبانی
09 بهمن 1395

دوماهنامه جستارهای زبانی

دوماهنامه علمی پژوهشی جستارهای زبانی از سال ۱۳۸۹ توسط دانشگاه تربیت مدرس به زبان فارسی منتشر می شود. نشریه جستارهای زبانی به ‌دلیل تخصصی‌شدن، فقط در حوزه مسائل زبان (آموزش...