اطلاعات حساب

اطلاعات حساب مدیریت به شکل زیر است.
در قسمت سفارش پروژه، پایان نامه و ترجمه امکان سفارش آنلاین از طریق درگاه امن وجود دارد.

بانک سپه به نام خانم ترکاشوند

شماره کارت

شماره حساب

شماره شبا

5892101161653973

1454300785903

 IR82 0150 0000 0145 4300 7859 03