مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده ISI

معمای موجود بین توسعه اقتصادی و حفاظت از انرژی: اثر بازگشتی انرژی در چین
08 بهمن 1396

معمای موجود بین توسعه اقتصادی و حفاظت از انرژی: اثر بازگشتی انرژی در چین

عنوان فارسی مقاله: معمای موجود بین توسعه اقتصادی و حفاظت از انرژی: اثر بازگشتی انرژی در چین کد مقاله: msd307 سال انتشار: 2012 تعداد صفحات انگلیسی: 7 تعداد صفحات فارسی: 23...

بازیابی نرم افزار خط تولید معماری یک مجموعه از انواع محصولات شی گرا
08 بهمن 1396

بازیابی نرم افزار خط تولید معماری یک مجموعه از انواع محصولات شی گرا

عنوان فارسی مقاله: بازیابی نرم افزار خط تولید معماری یک مجموعه از انواع محصولات شی گرا کد مقاله: msd306 سال انتشار: 2017 تعداد صفحات انگلیسی: 22 تعداد صفحات فارسی: 54 قیمت: 40...

استراتژی کنترل برای اینورترهای PV متصل شده گرید سه فازی با قابلیت حد جریان تحت خطاهای نامتعادل
07 بهمن 1396

استراتژی کنترل برای اینورترهای PV متصل شده گرید سه فازی با قابلیت حد جریان تحت خطاهای نامتعادل

عنوان فارسی مقاله: استراتژی کنترل برای اینورترهای PV متصل شده گرید سه فازی با قابلیت حد جریان تحت خطاهای نامتعادل کد مقاله: msd305 سال انتشار: 2017 تعداد صفحات انگلیسی: 10...

بررسی جبران سازی توان راکتیو در طراحی خطوط ریلی سریع السیر
07 بهمن 1396

بررسی جبران سازی توان راکتیو در طراحی خطوط ریلی سریع السیر

عنوان فارسی مقاله: بررسی جبران سازی توان راکتیو در طراحی خطوط ریلی سریع السیر کد مقاله: msd304 سال انتشار: 2012 تعداد صفحات انگلیسی: 8 تعداد صفحات فارسی: 13 قیمت: 13 هزار...

ضرب کننده های φ روی مدول های توپولوژیکی
07 بهمن 1396

ضرب کننده های φ روی مدول های توپولوژیکی

عنوان فارسی مقاله: ضرب کننده های φ روی مدول های توپولوژیکی کد مقاله: msd303 سال انتشار: 2014 تعداد صفحات انگلیسی: 8 تعداد صفحات فارسی: 17 قیمت: 14 هزار تومان نوع فایلها: pdf &...

بهینه سازی تصادفی بهره برداری هاب انرژی با درنظرگرفتن بازار انرژی حرارتی و پاسخ به تقاضا
07 بهمن 1396

بهینه سازی تصادفی بهره برداری هاب انرژی با درنظرگرفتن بازار انرژی حرارتی و پاسخ به تقاضا

عنوان فارسی مقاله: بهینه سازی تصادفی بهره برداری هاب انرژی با درنظرگرفتن بازار انرژی حرارتی و پاسخ به تقاضا کد مقاله: msd302 سال انتشار: 2017 تعداد صفحات انگلیسی: 12 تعداد...

PCA آنلاین با پشیمانی بهینه
23 آذر 1396

PCA آنلاین با پشیمانی بهینه

عنوان فارسی مقاله: PCA آنلاین با پشیمانی بهینه کد مقاله: msd301 سال انتشار: 2016 تعداد صفحات انگلیسی: 21 تعداد صفحات فارسی: 39 قیمت: 32 هزار تومان نوع فایلها: pdf & word جهت...

جای دهی توابع شبکه ی مجازی و زنجیره ای برای کاربردهای زمان بی درنگ
23 آذر 1396

جای دهی توابع شبکه ی مجازی و زنجیره ای برای کاربردهای زمان بی درنگ

عنوان فارسی مقاله: جای دهی توابع شبکه ی مجازی و زنجیره ای برای کاربردهای زمان بی درنگ کد مقاله: msd300 سال انتشار: 2017 تعداد صفحات انگلیسی: 5 تعداد صفحات فارسی: 16 قیمت: 16...

یک کاربرد داده کاوی برای قیمت گذاری سپرده ها: مدل های پیش بینی و عوامل تعیین کننده
23 آذر 1396

یک کاربرد داده کاوی برای قیمت گذاری سپرده ها: مدل های پیش بینی و عوامل تعیین کننده

عنوان فارسی مقاله: یک کاربرد داده کاوی برای قیمت گذاری سپرده ها: مدل های پیش بینی و عوامل تعیین کننده کد مقاله: msd199 سال انتشار: 2017 تعداد صفحات انگلیسی: 39 تعداد صفحات...

تاثیر فرهنگ ملی روی رویکردهای مدیریتی پروژه های ساخت و ساز در امارات متحده ی عربی
23 آذر 1396

تاثیر فرهنگ ملی روی رویکردهای مدیریتی پروژه های ساخت و ساز در امارات متحده ی عربی

عنوان فارسی مقاله: تاثیر فرهنگ ملی روی رویکردهای مدیریتی پروژه های ساخت و ساز در امارات متحده ی عربی کد مقاله: msd198 سال انتشار: 2014 تعداد صفحات انگلیسی: 10 تعداد صفحات...