مسداک
سامانه مشاوره نوین پایان نامه، پروپوزال و پروژه ی مسداک

انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه دکتری

مسداک تشخیص نفوذ به شبکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی

یک سری داده رو در برنامه وکا با سه الگوریتم به طور مثال درخت تصمیم و شبکه عصبی و بیزین مقایسه کند و در خروجی نشون بده کدام الگوریتم دقتش بیشتره
مسداک07 مهر 1395