مسداک
سامانه مشاوره نوین پایان نامه، پروپوزال و پروژه ی مسداک

انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه دکتری

مسداک شبیه سازی دینامیک ملکولی نانو سیال در مقیاس نانو الزاما با کد لمپسlammps

نوع کار تحقیقاتی نظری و الزاما با کد لمپس صورت پذیرد
مسداک07 مهر 1395