همکاری با مسداک

برای همکاری با مسداک کافی است فرم زیر را با دقت پر کنید.

برای همکاری با مسداک ثبت شماره ثابت معتبر ضروری می باشد.

 
شماره تلفن ثابت معتبر وارد نمایید

زمینه هایی که به صورت تخصصی آمادگی همکاری دارید را انتخاب کنید.

شماره کارت می بایست به نام خود شخص همکار باشد.
جهت تایید استخدام نیاز به احراز هویت خواهد بود.
موارد قابل قبول شامل:
عکس کارت ملی و یا شناسنامه
عکس مدرک
یا هر کارت شناسایی معتبر