مشاوره پروژه

مشاوره پایان نامه ارشد، مشاوره پایان نامه دکتری همگی در مسداک

مشاوران سامانه مسداک آمادگی راهنمایی پروپوزال، پایان نامه ارشد و دکتری در تمامی رشته ها و گرایش های مهندسی را دارند.

دامنه فعالیت ما به رشته های زبان انگلیسی، روانشناسی، حقوق، مدیریت و حسابداری نیز گسترده شده است.

سیاست کاری مسداک

ما مطمئن ترین روش برای همکاری با مشاوران را انتخاب کرده ایم به این شکل که سفارشات پیشنهادی در سامانه به دوستانی با رزومه کارهای مشابه ارسال خواهد شد و یک مشاور دیگر به عنوان رزرو برای انجام کار تخصیص داده خواهد شد تا در مسیر به هیچ وجه با مشکل برنخوریم.

با مطالعه مقالات زیر می توانید با خلاصه رشته ها و گرایش هایی که مشاوره پایان نامه ارشد و دکتری در آنها مقدور است آشنا شوید. 

در هر یک از پروژه یک محقق به عنوان مشاور شما انتخاب خواهد شد و کار راهنمایی، رفع ایرادات و آموزش های لازم آن قسمت بر عهده ایشان خواهد بود.

رشته ها و گرایش های مشاوره پایان نامه