مشاوره پروژه نفت

در ادامه با 3 گرایش رشته نفت که سامانه مسداک آمادگی انجام پایان نامه ارشد و دکتری در آنها را دارد آشنا شوید.