مجله آنالیز عددی و بهینه سازی

The Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization (IJNAO) is published twice a year by the Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. Research papers dealing with different aspects of numerical analysis, optimization and their applications are considered for publication. Manuscripts should be in English, original and should not be under consideration for publication by any other journal.

Peer Review Process
Manuscripts are considered for publication in IJNAO provided they have not been ublished or accepted for publication elsewhere and are not being concurrently considered in another journal. Authors will usually be notified of acceptance, rejection, or need for revision within ۶ months. 

Articles are judged on their contribution to the advancement of the science and/or practice of Numerical Analysis and Optimization. IJNAO editors expect all manuscripts to meet high standards for scholarly work. Manuscripts are judged not only on depth and scope of ideas presented, but also on their clarity, organization, readability, and balanced argumentation. 

The author’s name(s) and credentials are removed prior to the review process to maximize objectivity and ensure that the manuscripts are judged solely on the basis of content and contribution to the field. 

All submissions to IJNAO are first evaluated by the journal’s Editor-in-Chief or one of the journal’s Associate Editors for their appropriateness to the scope and objectives of IJNAO. If deemed appropriate, the paper is sent out for review using a double blind process. Manuscripts are reviewed simultaneously by reviewers who are experts in their respective fields. The first review of every manuscript is performed by at least two anonymous referees. Upon the receipt of the referee’s reports, the paper is accepted, rejected, or send back to the author(s) for revision. Revised papers are assigned to an Associate Editor who makes an evaluation of the acceptability of the revision. Based upon the Associate Editor’s evaluation, the paper is accepted, rejected, or returned to the author(s) for another revision. The second revision is then evaluated by the Editor-in-Chief, possibly in consultation with the Associate Editor who handled the original paper and the first revision, for a usually final resolution. 

 

 

مجله آنالیز عددی و بهینه سازی (IJNAO) دو بار در سال توسط گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده است. مقالات پژوهشی با جنبه های مختلف تجزیه و تحلیل عددی، بهینه سازی و برنامه های کاربردی خود را برای انتشار در نظر گرفته. نسخه های خطی باید به زبان انگلیسی باشد، اصلی و نباید در دست بررسی برای انتشار توسط هر مجله دیگر باشد. فرایند پذیرش مقالات مقالات برای انتشار در IJNAO در نظر گرفته ارائه آنها ublished نشده است و یا برای چاپ پذیرفته در جای دیگر و در حال به صورت همزمان در مجله دیگری در نظر گرفته نشده است. نویسندگان معمولا از پذیرش، رد یا نیاز برای تجدید نظر در 6 ماه اطلاع داده شود.

فرایند پذیرش مقالات مقالات برای انتشار در IJNAO در نظر گرفته ارائه آنها ublished نشده است و یا برای چاپ پذیرفته در جای دیگر و در حال به صورت همزمان در مجله دیگری در نظر گرفته نشده است. نویسندگان معمولا از پذیرش، رد یا نیاز برای تجدید نظر در 6 ماه اطلاع داده شود.

مطالب در سهم خود را به پیشرفت علم و / یا عمل آنالیز عددی و بهینه سازی در نظر گرفته. سردبیران IJNAO انتظار تمام نسخه های خطی برای دیدار با استانداردهای بالا برای کار علمی است. نسخه های خطی نه تنها در عمق و دامنه ایده های ارائه شده در نظر گرفته است، اما همچنین بر وضوح، سازمان، خوانایی، و استدلال متعادل است.

نام نویسنده (ها) و اعتبار قبل از فرایند بررسی برای به حداکثر رساندن عینیت و اطمینان حاصل شود که نسخه های خطی صرفا بر اساس محتوا و کمک به درست قضاوت حذف شده است.

تمام موارد ثبت شده به IJNAO در ابتدا توسط ارزیابی مجله سردبیر در رئیس یا یکی از ویراستاران دانشیار مجله برای تناسب خود را به دامنه و اهداف IJNAO. اگر مناسب تلقی، مقاله برای بررسی استفاده از یک فرایند دو سویه کور فرستاده می شود. نسخه های خطی به طور همزمان توسط داوران که کارشناسان در زمینه های مربوطه پرداخته شده است. بررسی برای اولین بار از هر نسخه خطی است که توسط حداقل دو داور ناشناس انجام می شود. پس از دریافت گزارش داور، مقاله پذیرفته شده است، را رد کرد، و یا ارسال به نویسنده (ها) برای تجدید نظر. مقالات تجدید نظر به یک ویرایشگر دانشیار که یک ارزیابی از مقبولیت تجدید نظر می کند اختصاص داده است. بر اساس ارزیابی ویرایشگر کاردانی، مقاله پذیرفته شده است، را رد کرد، و یا به نویسنده (ها) برای تجدید نظر بازگشته است. دومین بازنگری است و سپس توسط سردبیر در رئیس احتمالا با مشورت با ویرایشگر دانشیار که این مقاله اصلی و تجدید نظر اول، برای حل معمولا نهایی به کار گرفته انجام شده است.

 

اطلاعات مجله:

 

 مجله آنالیز عددی و بهینه سازی
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization
 
موضوعات تحت پوشش: ریاضیات و ریاضیات کاربردی
زبان ژورنال: انگلیسی
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
سطح مجله: علمی-پژوهشی
ترتیب انتشار: دوفصلی
شماره استاندارد: ۲۴۲۳-۶۹۷۷
شاپای الکترونیکی: ۲۴۲۳-۶۹۶۹
سال شروع انتشار: ۱۳۸۷
محل انتشار:: مشهد-ایران
 
 

اطلاعات علم سنجی مرکز ناشر ژورنال:

 

 
دانشگاه فردوسی مشهد
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
تعداد مقالات: ۲۴۹۷۸
در بخش رتبه بندی دانشگاه های ایران می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.
 

اطلاعات تماس با مجله:

 

آدرس دفتر نشریه: مشهد،دانشکده علوم ریاضی،دانشگاه فردوسی مشهد
کد پستی: ۹۱۷۷۵-۱۱۵۹
تلفن : +۹۸-۵۱-۳۸۸۰۶۲۲۲
فکس: +۹۸-۵۱-۳۸۸۰۷۳۵۸
آدرس ایمیل ۱‍: mjms@um.ac.ir
وبسایت رسمی: http://ijnao.um.ac.ir
 
 
هم اکنون موسسه آموزشی پژوهشی مسداک با بکار گیری جمعی از پژوهشگران نخبه در انجام مقاله،(ارسال مقاله به همایش های فارسی زبان،همایش های خارجی زبان)و همچنین (چاپ مقاله در مجلات داخلی ،مجلات خارجی)یاری رسان رسان شما عزیزان است.
شایان ذکر است برای اطلاع دقیق از کنفرانس های داخلی و کنفرانس های خارجی اینجا کلیک کنید.
لذا برای مشاوره ،انجام ،ارسال و همچنین چاپ مقالات با موضوع مرتبط با این مجله و حوزه های تحت پوشش توسط تیم مسداک اینجا کلیک کنید.
برچسب ها: مجلاتژورنال ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.