چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

حوزه های تحت پوشش:
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران و شرکت پژوهشی طرود شمال
شهر برگزاری: بابلسر

اهداف کنفرانس:

- بسترسازی زمینه های کارآفرینی، ارزش آفرینی، و خلق ثروت(اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) برای جامعه و مردم

 - تجاری کردن دستاوردهای علمی و تجربی دانشمندان و خبرگان در زمینه های مختلف دانش و فناوری

 - بسترسازی ایجاد فرصت های شغلی مناسب، جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های - مختلف دانش و فناوری

 - معرفی و تبیین اهداف و وظایف مراکز سه گانه کارآفرینی، رشد، و ارتباط بین دانشگاه و صنعت(جامعه)

 معرفی و تبیین دانشگاههای نسل سوم(کارآفرین)

 

محورهای کنفرانس:

 کارآفرینی:
– مبانی نظری و تجربی در مورد کار آفرینی و ارزش آفرینی.
– کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی .
– کارآفرینی در حوزه های مختلف دانش و فناوری (با هدف ایجاد اشتغال و خلق ارزش و ثروت
– نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی.
– کارآفرینی از دیدگاه اسلام و قرآن.
– کارآفرینی سبز.
– کارآفرینی در شرایط تحریم.
– کارآفرینی نظامی
مباحث مدیریتی مرتبط – 
و …
 
 مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری:

– مبانی نظری و تجربی در مورد مراکز رشد و پارکها.
– کلینیکهای تخصصی مشاوره و شرکتهای کارگزار، راه اندازی و استمرار کسب و کارهای دانش بنیان.
– کسب و کارهای (شرکت های  دانش بنیان و تجاری سازی دانش و تکنولوژی.
و …
 
 مدیریت در شرکتهای(کسب وکارهای  کوچک و متوسط دانش بنیان:

– مبانی نظری و تجربی در مورد کسب وکارهای کوچک و متوسط دانش بنیان.
– تولید، بازارهای مالی، نوآوری و خلاقیت، مسائل حقوقی، مدیریت استراتژیک، مشاوره مدیریت در شرکتهای کوچک و متوسط.
– خوشه های کسب وکار.
– کسب و کار سبز.
–مباحث مدیریتی سازمانها و شرکتها
و …
 
 ارتباط بین دانشگاه و صنعت (جامعه :

– مبانی نظری و تجربی در مورد ارتباط بین دانشگاه و صنعت.
– انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت (جامعه .
– مدلها / الگوها / چهارچوب های ارتباط اثر بخش بین دانشگاه و صنعت (جامعه .
و …
 
 دانشگاههای نسل سوم(کار آفرین و ارزش آفرین :
– مبانی نظری و تجربی در مورد دانشگاه های نسل سوم.
– نقش دانشگاه ها در توسعه همه جانبه (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) جامعه.
– کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین –  تجاری سازی دانش و تکنولوژی دانشگاهی.
– دانشگاهها، دانشکده ها، گروه ها، و رشته های نسلهای جدید.
– برنامه ها و نظامهای آموزشی کار آفرینانه در دانشگاهها.
– مدلها / چهارچوبها / الگوهای ارتباط بین دانشگاه های و صنعت (جامعه .
– انتظارات متقابل دانشگاهها و صنعت (جامعه .
– مدلها / الگوها / چهارچوب های ارتباط اثربخش بین دانشگاه و صنعت (جامعه .
و . . .
 
-تجاری سازی و فروش محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی:
– خلق ثروت (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی) دانش بنیان در حوزه های مختلف دانشگاهی.
– فروشگاهها، نمایشگاهها، و فن بازارهای محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.
– زنجیره فروش و خدمات بعد از فروش (مدیریت زنجیره عرضه) محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.
– خوشه های کسب و کارها، اتحادیه ها، اصناف، و سازمانهای حمایتگر از محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.
– مدلها / چهارچوبها / الگوهای اشتغال زایی و درآمد زایی در حوزه های مختلف محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.
و …
 
ارتباط کارآفرینی با رشته های مختلف دانشگاهی:
– مبانی نظری و تجربی در مورد کارآفرینی و رشته های دانشگاهی.
– کارآفرینی، اشتغالزایی و درآمدزایی رشته های مختلف علوم انسانی (مدیریت، اقتصاد، حسابداری، حقوق، علوم سیاسی، جغرافیا، ادبیات، زبان، معارف اسلامی، الهیات، فقه و حقوق اسلامی، تربیت بدنی و علوم ورزشی و… .
– کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف علوم پایه (شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، بیوشیمی، و … .
– کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف علوم کشاورزی (زراعت، باغبانی، خاک شناسی، فضای سبز، علوم دامی و …  .
– کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف علوم فنی و مهندسی (برق، عمران، مکانیک، صنایع و …. .
– کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف هنری (معماری، شهرسازی، جهانگردی، مرمت و باستان شناسی، طراحی صنعتی، نقاشی، گرافیک، طراحی پوشاک و دوخت، سینما، کارگردانی، تئاتر، بازیگری، فیلم نامه نویسی، صنایع دستی، پژوهش هنر، روابط عمومی، …. .
– کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف پزشکی (پزشکی، پرستاری، فیزیوتراپی، علوم آزمایشگاهی، دندان پزشکی، … .
– کارآفرینی در رشته های دفاعی و نظامی.
و …
 
 دیگر مباحث آزاد در راستای اهداف کنفرانس
– اقتصاد دانش بنیان.
و …

هم اکنون موسسه آموزشی پژوهشی مسداک با کادری متخصص و مجرب یاری رسان شما برای ارسال مقالات میباشد.

دسته ها: کنفرانس ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.