راهنمای چاپ مقاله در مجله ی Elsevier (بخش دوم)

راهنمای چاپ مقاله در مجله ی Elsevier (بخش دوم)

بخش دوم

ارسال مقاله

ارسال مقاله به این مجله تماماً اینترنتی و از طریق آدرس http://ees.elsevier.com/jli  صورت می گیرد. شما مرحله به مرحله با ایجاد و بارگذاری فایلهایتان هدایت خواهید شد. سیستم بطور خودکار فایلهی ارسالی شما را به نسخه های مجزای PDF تبدیل می نماید که در روند داوری مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اگرچه فایلهای ارسالی برای استفاده در روند داوری به فایل PDF تبدیل می شوند، با این حال منابع اصلی فایلها برای پردازش و بررسی های بعد از پذیرش مورد نیازند و می بایست از آنها نکهداری شوند. تمامی مکاتبات اعم از ملاحضات و تصمیمات داوری و درخواست های اصلاح توسط ایمیل انجام خواهند شد.

سیاست های مرور مقاله

این مقاله از سیاست مرور دوسوکور استفاده می کند. بدین معنی که هم داوران و هم نویسندگان از هم پوشیده و مخفی می مانند. از اینرو تمامی موارد و علائم شناسایی را از درون مقاله حذف نمایید و اطمینان حاصل کنید که  هویت نویسنده درون متن مقاله احراز نباشد. البته این امر نباید مانع از آن شود که نویسنده از کارهای قبلی خود در مقاله ی ارسالی نقل کند. باید توجه داشته باشید که هنگام نقل از مطالعات گذشته ی خود نامی از خود در متن بکار نبرید.

مورد قبول:  "Brown (2009) نشان داد که...."

مورد قبول: برخی از پژوهشگران بر این باورند که....(مثال: Brown,2005;Green,2008).

غیرقابل قبول: همانطور که ما نشان دادیم (Brwon,2005).....

غیرقابل قبول: در مطالعه ی قبلی (brown,2005)، ما نشان دادیم که.....

آماده سازی

نسخه ی ارسالی می بایست بین چهارهزار و پانصد تا هشت هزار کلمه باشد (شامل: مراجع، جدوال، و تصاویر). تنها نسخه هایی که دارای مطالعات چندگانه هستند می توانند از این میزان کلمات فراتر روند. اگر مقاله ی شما دارای مطالعات چندگانه است در نامه ی پیوند، شرایط مقاله را ذکر کنید تا از واژه شمار در مقاله یتان استفاده نشود.

ساختار مقاله

نسخه ی مقاله باید بر اساس فرمت ویرایش ششم APA باشد.  در ادامه به توضیح بخش های گوناگون آن می پردازیم:

مقدمه:

هدف کارتان را بی حاشیه بیان کنید و پس زمینه ای رسا و کافی از آن به نمایش بگذارید. از بررسی جزئیات تحقیقات انجام شده ی گذشته و از بیان خلاصه ی نتایج تحقیقتان بپرهیزید.

بحث و بررسی

این بخش باید بیانگر اهمیت نتایج بدست آمده از تحقیقتان باشد و نه تکرار آنها. ازذکر مقالات قبلی و بحث و بررسی کارها و نتایج تحقیقات انجام شده ی قبلی بپرهیزید.

نتیجه گیری

نتایج اصلی مقاله می توانند در بخش نتیجه گیری کوتاه چه بطور مجزا و یا به عنوان زیر مجموعه ای از بخش های بحث و بررسی و یا نتایج گنجانده شوند.

ضمیمه ها

چنانچه ضمیمه ها بیش از یکی باشند می بایست به ترتیب: A, B, C… قرار گیرند.فرمول ها و ضمیمه ها باید در شماره های مجزا قرار گیرند. به عنوان مثال:

Eq. (A.1), Eq. (A.2). Eq. (B.1),….

و برای جداول و اشکال نیز به همین ترتیب شماره گذاری می کنیم.

اطلاعات ضروری صفحه ی عنوان مقاله:

عنوان

عنوان مقاله باید دقیق و آموزنده باشد.  به یاد داشته باشید عنوان مقاله اغلب در سیستم های بازیابی اطلاعات استفاده می شوند از اینرو تا جای ممکن از مخفف کردن کلمات و بکارگیری فرمول و اختصار بپرهیزید. 

نام نویسندگان و وابستگی ها

نام کامل نویسندگان اعم از نام و نام خانوادگی نویسنده  را ذکر کرده و ازصحت املایی آنان اطمینان حاصل نمایید. آدرس نهاد و یا دانشگاهی که نویسنده ی مقاله بدان وابسته است و تحقیق علمی مذکور در آنجا انجام گرفته است را دقیقا زیر نام کامل نویسنده درج کنید. تمامی وابستگی ها را با حروف کوچک در قسمت بالانویس، درست پس از نام نویسنده و مقابل آدرس صحیح بنویسید.آدرس پستی تمام مراکز و دانشگاه های وابسته اعم از نام کشور و در صورت موجود بودن  آدرس الکترونیک هر نویسنده را درج نمایید.

نویسنده ی مسئول

در مقاله ای که ارسال می کنید نویسنده ی مسئول یعنی کسیکه مسئولیت مقاله را در تمام مراحل ارسال آن تا پذیرش و حتی پس از انتشار آن را بر عهده دارد به وضوح مشخص گردد. دقت کنید که آدرس الکترونیک نویسنده ی مسئول دقیق و به روز باشد و تمامی جزئیات تماس با وی درج شده باشد. چنانچه نویسنده ی مسئول و سایر نویسندگان جابجا شوند آدرس فعلی یا موقت آنان می بایست به عنوان پانویس زیر نام آن نویسنده ذکر شود. اما همچنان آدرس محل انجام مطالعه ی علمی مقاله باید در قسمت آدرس وابستگی تحقیق قرار گیرد.

چکیده ی مقاله

چکیده ی مقاله باید دقیق، واقعی و حداکثر 150 کلمه باشد. چکیده باید بطور خلاصه، مختصر و مفید اهداف انجام تحقیق علمی، نتایج اصلی و نتیجه گیری های عمده را بیان نماید. اغلب چکیده ی مقاله بطور مجزا از آن ارائه می شود پس باید توانایی انتقال موضوع مطالعه شده را داشته باشد. از اینرو، از ذکر منابع موارد مذکور در چکیده اجتناب شود اما در صورت لزوم می توانید نام نویسنده و سال آن را ذکر کنید. همچنین از بکار بردن مخفف ها ی غیر استاندارد و یا کلمات اختصار غیر متعارف بپرهیزید اما در مواقع ضروری که برای اولین بار در چکیده ی مقاله بکار می برید می توانید بطور کوتاه آنها را توضیح دهید.

کلمات کلیدی

درست بعد از بخش چکیده حداکثر پنج کلمه ی کلیدی  را انتخاب کرده و به زبان انگلیسی بریتانیایی و یا امریکایی ( و نه ترکیب هردو) هرکدام را تعریف کنید. دقت کنید کلمات کلیدی انتخابیتان اصطلاحات کلی و یا مفاهیم متعدد نباشند.  از مخفف گذاری و ایجاد کلمات اختصار در آن بپرهیزید چرا که اینگونه کلمات به ندرت و در شرایطی خاص مورد چاپ قرار می گیرند.از آنجاییکه کلمات کلیدی در شاخص گذاری مورد استفاده قرار می گیرند از اینرو از کلمات مفید و بخصوص در کلمات کلیدی استفاده کنید.

کلمات اختصار متداول

کلمات اختصار معین می بایست در پاورقی مقاله و در صفحه ی اول قرار گرفته و تعریف شوند. کلمات مخففی که درج آنان در قسمت چکیده اجتناب ناپذیر است می بایست همانجایی که برای اولین بار بکار برده شدند ، تعریف نیز شوند.

قدردانی

بخش قدردانی و سپاسگذاری باید در انتهای مقاله و قبل از بخش مراجع و منابع قرار گیرد بنابراین آن را در صفحه ی عنوان مقاله بجای پاورقی و یا هرچیز دیگری قرار ندهید. می توانید نام تمام آنهایی را که در نگارش مقاله، بکارگیری زبان مبدا و غلط گیری یاریتان کرده اند را ذکر کرده و از آنان قدردانی کنید.

جداول

جداول موجود در مقاله را در متنی ویرایش پذیر ارسال نمایید و نه در قالب عکس. این جداول هم می توانند پس از متن مربوطه در بطن مقاله قرار گیرند و یا در بخشی مجزا در پایان تحقیق. شماره گذاری جداول باید بر طبق قرارگیری ونمایش جداول در مقاله باشند. مشخصات و توضیحات جداول را زیر آنها بنویسید. تا جای ممکن از بکارگیری جداول در مقاله بپرهیزید اما در صورت لزوم دقت کنید که مطالب درون جداول جای دیگری از مقاله تکرار نشده باشند.

منابع

دقت کنید که تمام منابع ذکر شده در متن مقاله و همچنین در قسمت چکیده، در لیست منابع مقاله ذکر شده باشند و بالعکس. نتایج علمی چاپ نشده و تبادلات علمی شخصی و منتشرنشده نباید در لیست منابع قرار گیرند. و اگر آنهادر لیست منابع درج شده باشند می بایست براساس استانداردهای مجله ی مورد نظر ترتیب بندی شوند.

 

پس از پذیرش مقاله نویسنده ی مسئول ایمیلی حاوی ِ لینک ِسیستم تصحیح آنلاین دریافت می نماید. این سیستم شبیه به سیستم ورد مایروسافت بوده که به نویسنده این امکان را می دهد تا بطور آنلاین متن خود را ویرایش، حاشیه نویسی، و غلطگیری نماید. همچنین علاوه بر اصلاح نویسنده قادر است برای جداول و اشکال شرح و توضیحات اضافه کند. این روش سریع تر و کم خطا تر از ویرایش های شخصی ست.

برای انجام پایان نامه ارشد و مقاله به صفحه سفارش پایان نامه بروید.

دسته ها: مقالات

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.